Projekty UE

PROJEKT 1

„Ulepszenie procesu pakowania płodów runa leśnego” realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

PROJEKT 2

„Ulepszenie procesu znakowania i etykietowania płodów runa leśnego” realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej