Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego www.lesnecymesy.pl

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez Sklep Internetowy. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 1. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w Sklepie Internetowym jest właściciel serwisu https://lesnecymesy.pl/, firma „Muszyński Leśne Cymesy” Waldemar Muszyński z siedzibą w Zaklikowie, ul. Kwiatowa 2, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 865-145-30-03, REGON 830455028.
 2. Sklep Internetowy realizuje funkcję pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacji
  b. poprzez gromadzenie plików “cookies” (patrz polityka plików “cookies” poniżej)
 3. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy, adres IP. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Dane osobowe podawane w formularzu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (w tym zgodnie z RODO) oraz zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności.
 5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez upoważnione przez nas osoby.
 6. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej przez użytkownika w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania i ukształtowania treści Umowy, jej realizacji, zmiany bądź jej rozwiązania; prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną; w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez użytkownika, który zapisał się na newsletter oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 7. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie są sprzedawane ni udostępniane osobom trzecim (z wyjątkiem podmiotów uczestniczących w procesie realizacji zamówień, tj: partnera logistycznego i partnera obsługującego płatności), ani nie podlegają profilowaniu.
 8. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich Administratorem) ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Aby skorzystać z tego prawa należy skontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną pisząc na adres admlesnecymesy@gmail.com  lub pocztową wysyłając wiadomość na adres Administratora podany: ul. Strażacka 1, 37-470 Zaklików.
 9. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie niezbędnym na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 11. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 12. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis https://lesnecymesy.pl/. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 13. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji, nasze dane znaleźć można w zakładce KONTAKT. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem admlesnecymesy@gmail.com

 

Polityka Plików COOKIES

 1. Witryna https://lesnecymesy.pl/ używa plików cookies. Poprzez pliki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Kiedy przeglądarka użytkownika ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych innych informacji poza informacjami zawartymi w plikach cookies.
 3. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować użytkownikom najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy „Muszyński Leśne Cymesy” Waldemar Muszyński w celu optymalizacji działań.
 4. Administrator wykorzystuje pliki cookies w szczególności do:
  1. monitorowania i sprawdzania, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
  2. dopasowania zawartości strony i wyświetlenia jej zgodnie z indywidualnymi preferencjami użytkownika (poprzez fakt, że pliki cookies identyfikują urządzenie użytkownika),
  3. umożliwienia logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej podstronie serwisu
  4. do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika (monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie).
  5. odpowiedniego dopasowania skierowanych do użytkownika reklam (poprzez fakt, że pliki cookies zapamiętują jego preferencje).
 5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora Sklepu Internetowego, w tym w szczególności przez samych użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 7. Dodatkowe dane osobowe, jak np. adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie i dobrowolnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji (patrz Polityka Prywatności powyżej).
 8. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/
  Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:
  • Mozilla Firefox: http://www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  • Internet Explorer: http://www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
  • Google Chrome http://www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  • Safari: http://www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci
 9. Operator Sklepu Internetowego informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie stron internetowych.
 10. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.