„Ulepszenie procesu znakowania i etykietowania płodów runa leśnego” realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej